01 / 0
0722 243 067
Calitate superioara

Politica

Scopul acestei politici de confidențialitate este să vă explice ce date culegem, de ce le culegem și ce facem cu ele. 

Soral Technik SRL dorește să protejeze confidențialitatea datelor utilizatorilor care vizitează prezentul website. Această declarație de confidențialitate este menită să te informeze despre felurile în care se colectează date pe acest site, felul în care se folosesc aceste informații și cum vom proteja informațiile pe care utilizatorii aleg să ni le ofere.

În general, informațiile personale se definesc ca informații prin care te putem identifica sau putem identifica acțiunile întreprinse pe site-ul usideintrare.ro.

Această declarație de confidențialitate se aplică numai datelor colectate prin acest site.

PREZENTELE TERMENE ȘI CONDIȚII SE REFERĂ LA:

 1. Vizitatorii de pe site-ul usideintrare.ro

Când un vizitator intră pe site-ul www.usideintrare.ro, folosim un serviciu, Google Analytics, pentru a colecta informații standard despre datele de logare pe internet și detalii despre comportamentul vizitatorilor. Folosim acest serviciu pentru a afla informații precum numărul de vizitatori pentru o anumită secțiune din site. Această informație este procesată în așa fel încât să nu poată fi identificată o anumită persoană.

 1. Vizitatorii site-ului care folosesc serviciul Whatsapp:

Folosim serviciile de chat Whatsapp pentru a răspunde solicitărilor clienților și potențialilor clienți în timp real.

Dacă folosești serviciul Whatsapp vom colecta următoarele informații: numarul tau de telefon și conținutul conversației. Dacă ni le furnizezi, adresa de email și numele vor fi colectate de asemenea. Informațiile vor fi stocate timp de 2 ani și nu vor fi transmise către alte companii/organizații.

Transcriptul conversației pe Whatsapp îl veți regăsi în aplicatia dvs. de Whatsapp.

Cum folosim datele pe care le colectăm?

Vom folosi informațiile pe care ni le transmiți pentru a răspunde cât mai bine nevoilor tale. Acest lucru poate include, de exemplu, transmiterea materialelor electronice sau oricăror informații solicitate de către tine și, dacă ne furnizezi numărul de telefon, poți primi un apel telefonic din partea noastră ca răspuns la o solicitare a ta.

Ce facem cu datele colectate de la tine?

Nu vom vinde, schimba, sau distribui în orice fel datele tale personale, fără acordul tău explicit, cu excepția solicitărilor legale, conform prezentei politici de confidențialitate:

 • Parteneri și furnizori de servicii: Folosim serviciile altor companii sau persoane fizice pentru a presta anumite servicii în numele nostru, cum ar fi hosting-ul pentru acest site, trimiterea de mesaje pe email sau plasarea de apeluri telefonice. Ar putea avea acces la informațiile tale personale pentru a duce la îndeplinire sarcinile contractuale, ca de exemplu adrese de email, dar din punct de vedere contractual nu au voie să folosească informațiile decât pentru ducerea la îndeplinire a contractului încheiat cu Soral Technik SRL;
 • Transferuri de business: Pe măsură ce business-ul nostru se dezvoltă, am putea să cumpărăm sau să vindem active. În tranzacții de acest tip, informațiile despre useri sunt asemenea active. De asemenea, dacă Soral Technik SRL sau o parte din activele Soral Technik SRL va fi achiziționată, datele tale personale ar putea fi unul dintre activele tranzacționate;
 • Aspecte legale: Soral Technik SRL își rezervă dreptul, și are dreptul să divulge orice informații despre tine și despre activitatea ta pe acest site, fără acordul tău prealabil, în cazul în care Soral Technik SRL este de bună credință și crede că acțiunile sunt necesare pentru a: 
 • (a) proteja și apăra drepturile, proprietatea sau siguranța Soral Technik SRL sau a partenerilor săi, a altor utilizatori ai acestui site sau publicul larg; 
 • (b) întări utilizarea prezentelor termene și condiții care se aplica acestui site; 
 • (c) răspunde solicitărilor legate de conținutul acestui site care încalcă drepturile terțelor părți; 
 • (d) răspunde solicitărilor legate de activități suspectate a fi ilegale sau dovedite a fi ilegale; 
 • (e) răspunde unui audit, investigații sau plângere legată de o amenințare la securitatea unei entități;
 • (f) conforma la legislația în vigoare, regulamente, procese sau solicitări ale Guvernului.
 1. Celor care aplică la pozițiile deschise în Soral Technik SRL, foștilor și actualilor angajați

Soral Technik SRL este procesatorul de date pentru informațiile pe care ni le furnizezi în timpul procesului de recrutare, în cazul în care nu este specificat altfel în anunțul de recrutare. Dacă ai orice întrebări despre proces și despre cum procesăm datele personale te rugam să ne contactezi la adresa de email: office@soraltechnik.ro

Ce facem cu informația pe care ne-o furnizezi?

Toate informațiile pe care ni le furnizezi în timpul procesului de recrutare vor fi folosite numai pentru a procesa aplicația ta la postul vacant, sau pentru a îndeplini cerințe legale.

Nu vom distribui informațiile pe care ni le furnizezi în timpul procesului de recrutare către terțe părți pentru campanii de marketing. Informația transmisă către noi va fi stocată de către noi, fie că este transmisă electronic sau fizic.

Vom folosi datele tale de contact pentru a te contacta în legătură cu aplicația ta. Vom folosi informațiile pe care ni le furnizezi pentru a evalua modul în care te potrivești rolului pentru care ai aplicat.

Ce informații solicităm și de ce?

Nu vom solicita mai multe informații decât avem nevoie pentru a ne îndeplini scopul și nu le vom stoca pentru o perioadă mai mare decât este necesar.

Informațiile pe care le solicităm sunt folosite pentru a evalua potrivirea cu rolul pentru care ai aplicat. Nu este obligatoriu să ne furnizezi toate datele solicitate, dar acest lucru ar putea afecta evaluarea pentru postul pentru care ai aplicat. 

Ce pași urmăm pentru a proteja informațiile personale dezvăluite

Acest site și toată informația pe care o dezvălui pe acest site este colectată, depozitată și procesată în România. Permitem accesul la datele personale numai acelor angajați și numai furnizorilor de servicii care au nevoie de ele pentru a asigura buna funcționare a acestui site și pentru livrarea serviciilor noastre. Am implementat sisteme de securitate fizică, administrativă și tehnică pentru a proteja datele personale de accesul neautorizat. Cu toate acestea, pe cât de eficiente sunt sistemele noastre de securitate, nici un sistem nu este impenetrabil. Nu putem garanta impenetrabilitatea serviciilor noastre de securitate și nici faptul că informația transmisă către noi nu va fi interceptată în momentul în care este divulgată.

Conform regulamentului 2016/679/UE utilizatorii serviciilor Soral Technik SRL au următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces înseamnă ca ai dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care te privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
 • Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul la opoziție vizează dreptul de a te opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, ai dreptul de a te opune prelucrării în orice moment.
 • Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) înseamnă că ai dreptul de a solicita să îți ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; îți retragi consimțământul și nu există nici un alt temei juridic pentru prelucrare; te opui prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care Soral Technik SRL  nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.
 • Toate aceste drepturi pot sa fi exercitate printr-o cerere scrisă, semnată și datată, transmisă la sediul nostru sau la adresa de email de mai jos.

Întrebări sau nelămuriri?

Dacă ai orice întrebări, nelămuriri sau plângeri legate de prezenta politică de confidențialitate sau condițiile de confidențialitate în general, te rugam să le direcționezi către Soral Technik SRL la adresa de email office@soraltechnik.ro sau telefonic la 0722 243 067.